Automotif Kejuruteraan

Bahagian Automotif/Kejuruteraan terbahagi kepada Bahagian Automotif 3S yang berpusat di Jalan Usahawan 5, Kuala Lumpur yang memfokuskan kepada servis dan penyelenggaraan kenderaan serta perniagaan alat ganti kenderaan.

Manakala Bahagian Kejuruteraan Automotif pula memfokuskan kepada penyelenggaraan jentera perladangan, pembaikan dan pembekalan alat ganti. Bengkel kejuruteraan tertumpu di setiap bandar-bandar yang berdekatan dengan lokasi jentera-jentera terutamanya milik FELCRA Berhad.

Servis & Membaiki Kenderaan

Visual Inspection

Servis 1
Servis 2
Servis 3

Servis Asas

Labout Charge
Engine Oil
PMSS
Baterries
...

Servis & Membaiki Jentera

Jentera & Ladang
Pembaikan & Pembekal Alat Ganti

Keahlian

keahlian

Pusat Servis

Pusat Servis