HeMAT Outlet

Pengenalan Hemat

Penubuhan Hemat Outlet di serata negeri berperanan membantu dan menyokong mana-mana peserta Felcra atau usahawan bumiputera yang berkecimpung dalam dunia perniagaan bagi membuka ruang dan peluang untuk memeasarkan produk peserta Felcra di pelbagai pasaran.


MISI

Membentuk satu rangkaian perniagaan yang menyeluruh di samping mendukung dasar-dasar FELCRA Berhad.


Membuka peluang dan menyediakan ruang bagi membantu usahawan – usahawan untuk memasarkan produk dan perkhidmatan sendiri melalui pelbagai kaedah serta menjadi rakan niaga strategik.

Mempunyai pertumbuhan dengan ekuiti bersama-sama dengan mereka dan juga mengurus untuk melindungi dan memegang kepentingan kumpulan sasar khususnya peserta FELCRA dan usahawan bumiputera.


Segmen Jualan HeMAT Outlet

Produk Serbaneka

Produk
Serbaneka

Produk Serbaneka

Produk
HeMAT

Produk Serbaneka

Produk Usahawan
Desa Felcra Bhd

Produk Serbaneka

Produk IKS
Tempatan

Produk Serbaneka

Produk Insurans
& Takaful

Produk Serbaneka

Kaunter Pembayaran
& Bil

Produk Serbaneka

Perkhidmatan
Katering

Produk Serbaneka

Makanan Tenaga
& Kerja LadangRangkaian HeMAT Outlet


Rangkaian Hemat Outlet di serata bandar-bandar yang strategic.

Peluang Niaga


Ajen Produk

Hemat FBPSB membuka ruang dan peluang niaga kepada orang ramai terutamanya dari pemain industry kecil dan sederhana untuk:

Pasarkan Produk HeMAT
Menjadi ejen produk di bawak HeMAT