Insurans & Niaga Pelbagai

Bahagian Insuran, Khidmat Pelbagai dan F&B menawarkan perkhidmatan bagi perlindungan insurans bagi peserta-peserta FB iaitu Skim Khairat Kematian, Bencana Rumah Desa dan Skim Kemalangan Diri Berkelompok. Selain insurans, bahagian ini terlibat dalam khidmat pelbagai seperti bisnes pembersihan, pelupusan, pengurusan acara, kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan kecil.

Bahagian ini telah melangkah setapak lagi dengan penubuhan sub unit F&B yang menguruskan pembukaan cafe dan perkhidmatan catering.

Insurans

Harta Benda dan Kepentingan Felcra Berhad & anak syarikat
Kilang sawit
Kereta, motor Felcra Berhad & anak syarikat
Kontrak perolehan Felcra Berhad & anak syarikat (Master Policy)
Skim perlindungan kelompok warga peserta Felcra Berhad
 
- Skim perlindungan kematian
- Skim bencana rumah
- Skim Kemalangan Berkelompok (GPA)
Marine Cargo
Tenaga kerja asing
Lain-lain produk terkini
Pasaran awam dan semua produk insuran / takaful

Niaga Pelbagai

Bekalan

Bekalan Alat /Perabot
Bekalan Bahan Cetak
Bekalan Komputer, Perisian dan Info Teknologi
Bekalan Kenderaan, Jentera dan Mesin
Bekalan Bahan Pembinaan / Hardware
Bekalan Input Pertanian
Bekalan Alat Pertanian
Bekalan berasaskan Teknologi Hijau
Bekalan Alatganti / Tayar /Bateri Kenderaan
Bekalan Cenderahati / Keraian
Bekalan Kemudahan Pengurusan lain

Perkhidmatan

Perkhidmatan Kebersihan / Reakrasi Pejabat
Perkhidmatan Penyelengaraan Bangunan / Pejabat
Perkhidmatan Senitaman /Landscaping
Perkhidmatan Pengangkutan
Perkhidmatan Bengkel dan Peralatan Kenderaan
Perkhidmatan Khemah Perayaan / Majlis Keramaian
Perkhidmatan Kawalan Keselamatan
Perkhidmatan Belian Bahan Pelupusan Bekalan dan perkhidmatan lain